1. De verkoper
Ecopods is een handelsnaam van Retailholland gevestigd op de Mathenesserlaan 248, 3021 HP te Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam nummer 66805457 en BTW nummer NL856704507B01.

2. Toepassing


Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.

3. Beschrijvingen en foto’s op www.ecopods.be

Retailholland levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Retailholland de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Retailholland kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. Retailholland is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via Retailholland, bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.ecopods.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.

Retailholland behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Retailholland is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Transportkosten van pakjes binnen België werden door Retailholland vastgesteld op 4,95 euro en voor andere Europese landen hanteren wij de gebruikelijke Bpost International tarieven. Past de bestelling in een envelop dan wordt deze aan het normale tarief verstuurd per post. Er kan ook gekozen worden voor een afhaalpunt (B).

De transportkosten worden deels aangerekend aan de klant en deels door Retailholland gedragen.

Bestellingen vanaf 25 euro worden gratis verstuurd binnen België en naar Nederland.


6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Retailholland op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

  • Via een online betaling op deze site met Visa, Mastercard, Mobile Banking of Bancontact, mogelijk gemaakt door betalingsplatform Mollie.
  • Via een overboeking op op het rekening nummer van betalingsplatform Mollie opdat de betaling automatisch verwerkt kan worden.

Indien Retailholland na 30 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Het spreekt voor zich dat de klant hiervan op de hoogte gehouden wordt.

8. Levering

Het pakje wordt verstuurd nadat Retailholland de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de 3 werkdagen in België en Nederland.

9. Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.

Verzakingsrecht is niet van toepassing bij grote bestellingen vanaf 10 stuks.

10. Risico van verzending

Retailholland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met Bpost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Garantie

Retailholland biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

12. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.